Folkebloggen mot såkalt barnevern - Redd Barna VåreHvordan DU kan skrive i
"Folkets blogg mot såkalt barnevern"

Skal du skrive i "Folkebloggen" du lese hva som står her og akseptere TEMA for bloggen.
(Ditt IP-nummer blir registrert. IP-nummer avslører hvem som gir deg internetttilgang. Internettleverandøren vet hvem som har de forskjellige IP-adressene. Derfor kan misbruk anmeldes og oppklares.)


TEMA og regler for bloggen

TEMA i bloggen er samfunnets destruksjon av familiene.

Samfunnets familiefientlighet viser seg fremst i det såkalte barnevernet, når respektive bryter seg inn i familier.

Man finner også familiefientligheten andre steder:
Helsestasjon er barnevernets forværelse!
Skoler overkjører familier og samarbeider stadig mer med barnevernet.
Psykiatrien vil ofte fungere som barnevernets forlengede arm. De har ingen taushetsplikt overfor såkalt barnevern.
Etc etc.

Dersom du mener dette innskrenker ytringsfriheten, så gjør det ikke det. Du har alle muligheter til å fremme virkelighetsfjerne synspunkter f.eks på VGD eller andre steder for folk som velger dumhet som høy autoritetstro og politisk korrekthet. Slike steder blir barnevernsofrene tillatt trakassert og kastet ut fra.

Her er altså TEMA ødeleggelsen av familiene. Det handler ikke om barnevernet og deres medløpere ødelegger familier. Her diskuterer vi ødeleggelsen. Fornektelser av ødeleggelsen kan man altså fremme andre steder.


Hva er lov å skrive

Det er lov å skrive om hvem som ødelegger familier eller din familie om disse jobber for det offentlige eller har en offentlig jobb.

Du kan bruke navn på såkalte barnevernsarbeidere, navn til de som arbeider i private firma for helse, barnevern og annet som er av offentlig interesse. Advokater har ikke krav på å ikke få negativ omtale. Heller ikke journalister.

Du kan si hva du mener om disse.

Privatlivet til mennesker blir imidlertid mer beskyttet av lovverket. For undertegnedes del kunne man gjerne tatt disse menneskene privat. Det er nettopp det de såkalte barnevernerne gjør med sine ofre. De fortjener ingenting bedre selv. Tar vi dem privat stopper imidlertid maktpakket denne bloggen. Derfor må vi dessverre sette en grense ved privatlivet.

For de som åpner privatlivet sitt for offentlige tjenester, blir det noe annet. Fosterforeldre gjør en tjeneste for det offentlige. Da får de tåle at deres kompetanse og privatliv blir evaluert. De har jo gjort privatlivet til en offentlig jobb som f.eks barnehage og barnehjem.


Hvordan skrive i bloggen

For å skrive i bloggen må du bli medlem av forumet til Redd Barna Våre. Det koster ingenting. Du kan være anonym.

I forumet finnes seksjonen Alt mulig om barnevernsovergrep. Der kan du skrive artikler etter at du er blitt medlem og har akseptert reglene/TEMA. Alle nye artikler kommer i Folkebloggen automatisk. Svar/kommentarer på artikler som er skrevet vil fungere som "comments". Man må være medlem også for å skrive kommentarer.

Aksepterer du TEMA/regler, så kan du bli medlem her.


Anbefalte nettsted, artikler og annet

Christian Beck: Hvordan beholde grendeskolen - en bruksanvisning

Joar Tranøy: Ytringsfrihet

Marianne Skånland: God nok til å tjene som forskningsobjekt

Ole Texmo: Når forskning misbrukes

Forum for familien og mot barnevernsekstremisme  

Bloggen til Marianne Skånland

Hjemmeside - Christian W. Beck

Barnas Rett

Joar Tranøys hjemmeside

Barnevernsliteratur------------------------------------------------------------------------------------
Copyright: I følge loven eier jeg dette...